Νομαρχιακό Συμβούλιο

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποτελεί όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα μέλη του Ν.Σ. εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία ενώ η θητεία τους είναι τετραετής.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός από αυτές που ανήκουν στο νομάρχη και στις νομαρχιακές επιτροπές. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:

  • τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών και την εκλογή των μελών των νομαρχιακών επιτροπών, τον οργανισμό των υπηρεσιών της Ν.Α. και την πλήρωση των οργανικών θέσεων προσωπικού της Ν.Α., τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
  • την εφαρμογή της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού, το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών, τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Ν.Α. και των νομικών προσώπων της Ν.Α., την επιβολή φόρων, τελών και εισφορών.
  • την ίδρυση νομικών προσώπων και επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις, την ανάθεση άσκησης δραστηριοτήτων στο κράτος ή σε νομικά πρόσωπα, την ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών
  • την προστασία και αξιοποίηση περιοχών.
# Όνομα Θέση Τηλέφωνο Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Fax
1 Αγγελόπουλος Παν. Γεώργιος 2610 525 774
2 Αθανασόπουλος Γεώργιος
3 Αλεξοπούλου Χριστίνα 2610 272 270 - 6947152566
4 Ασπρούλιας Βασίλειος 2610 327 839
5 Βασιλείου Θεόφιλος 2610 270 999 210 370 94 46
6 Βγενόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου 2610 240 666 - 6944385495
7 Βέρρας Δημήτριος
8 Γασπαρινάτος Ιωάννης Αντινομάρχης Περιβάλλοντος - Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής
9 Γεωργακοπούλου-Μπάστα Δήμητρα 2610 255 167 2610 621 201
10 Δρακόπουλος Βλάσιος 2610 276 739 - 6972915582 2610 270 171
11 Θεοδωρόπουλος Δημήτριος 2610 312 510 - 6977320195 2610 623 283
12 Καφέζας Θανάσης 2610 279 318 - 6945790640
13 Κεραμιδάς Ευστάθιος
14 Κοκκίνη Πατρούλα 26930 236 46- 6936637013
15 Κόττας Ιωάννης Πρόεδρος Ν.Σ.
16 Κριμπάς Ιωάννης
17 Κυριακόπουλος Αθανάσιος
18 Λύρας Νικόλαος Αντινομάρχης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 2610 435 176 - 6945102872
19 Μαζαράκης Ανδρέας
20 Μπακόπουλος Χαράλαμπος
21 Μπινιέρης Γεώργιος του Νικολάου Αντινομάρχης Διοίκησης κ Οικονομίας 2610 310 540 - 6978334141
22 Μπουχάγερ Αριστείδης
23 Παπαγιαβής Παναγιώτης 2610 335511 - 6932382083 2610 335 511
24 Πετρόπουλος Αθανάσιος Αντινομάρχης Ανάπτυξης 261 61 425 - 6978334130 2613 613 324
25 Πολίτης Θεόδωρος 2610 278 644 - 6972028674
26 Σταθακόπουλος Στάθης 26910 710 44 - 6974064410
27 Σταθακόπουλος Νικόλαος
28 Σταθοπούλου Θεώνη 26910 613 11
29 Ταπεινός Ιωάννης Αντινομάρχης Παιδείας-Πολιτισμού-Νεολαίας 2613 613 330-1 2613 613137
30 Τόλιος Παναγιώτης 6976007229
31 Τρικόγιας Παναγιώτης 6942 979 704
32 Τσάνης Νικόλαος
33 Φεσσιάν Γεράσιμος Αντινομάρχης Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Αντίληψης & Προνοιακής Μέριμνας 2610 643 323 - 6936643323 2610 643 323
34 Φιλιππάτος Δημήτριος
35 Φραγκίδης Χρήστος 2613 613 339 - 6944384070
36 Χατζηλάμπρου Βασίλειος
37 Χρυσανθακοπούλου Γεωργία 6932372494