Ιωάννης Κόττας
Πρόεδρος Ν.Σ.

Τηλέφωνο: 2613 613 336
Fax: 2610-490153