Αρχική Σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, Ν. ΑΧΑΪΑΣ"

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, Ν. ΑΧΑΪΑΣ" Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010 08:37

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό για  την  ανάθεση  του  έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, Ν.ΑΧΑΪΑΣ» με προϋπολογισμό: 500.000,00 EURO μετά του ΦΠΑ

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 377.079,17€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 πμ  (λήξη  παραλαβής  προσφορών ) στα  γραφεία της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχαΐας στην οδό Α. Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα από την αρμόδια Επιτροπή.

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (EparxiakoOdikoDiktyo.rtf)EparxiakoOdikoDiktyo.rtf[ ]371 Kb