Αρχική Σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Aπευθείας ανάθεση του έργου: "Εργασίες καθαρισμού κοίτης και πρανών του χειμάρρου ¨ΣΕΛΕΜΝΟΥ¨"

Aπευθείας ανάθεση του έργου: "Εργασίες καθαρισμού κοίτης και πρανών του χειμάρρου ¨ΣΕΛΕΜΝΟΥ¨" Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2010 07:26

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας θα δεχθεί προσφορές από Εργοληπτικές επιχειρήσεις κατηγορίας Έργων Υδραυλικών καθώς και από εμπειροτέχνες που έχουν τα ανάλογα προσόντα  σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες καθαρισμού κοίτης και πρανών του χειμάρρου ¨ΣΕΛΕΜΝΟΥ¨»  όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού: 35.000,00 με το ΦΠΑ την 07-10-2010 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ  σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν.3669/08 (ΚΕΔ) λόγω επικινδυνότητας.

Σύστημα υποβολής των προσφορών ορίζεται το σύστημα προσφοράς  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Selemnos.rtf)Selemnos.rtf[ ]341 Kb