Αρχική Σελίδα Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Εξυπηρέτηση Πολιτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ, ΑΓΡΟΤΗ ΚΛΠ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ, ΑΓΡΟΤΗ ΚΛΠ. Εκτύπωση E-mail

Στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε το υπόδειγμα της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης της ιδιότητας νέου αγρότη, αγρότη, κ.λ.π. προς την υπηρεσία μας.

 

Συνημμένα Αρχεία :
Αρχείο PDF