Αρχική Σελίδα Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Εξυπηρέτηση Πολιτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ AΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ N. 604/77 (ΦΕΚ 163 A') και Π.Δ. 463/78 (ΦΕΚ 96 Α')

AΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ N. 604/77 (ΦΕΚ 163 A') και Π.Δ. 463/78 (ΦΕΚ 96 Α') Εκτύπωση E-mail

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο
  2. Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκροτήσεως της υπό ίδρυση μονάδας.
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής όπου αποτυπώνονται οι μονάδες που λειτουργούν και η ύπαρξη κατοικιών υπό κλίμακα 1:100.
  4. Χρηματικό παράβολο υπέρ Δημοσίου 15€.
Σημείωση:
Απαραίτητη η επιτόπια επιθεώρηση από τριμελή επιτροπή και η θετική εισήγηση της.ΠΡΟΣΟΧΗ!!!:
Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα για τη διεκπεραίωση της εργασίας.

 

Συνημμένα Αρχεία :
Αρχείο PDF