Αρχική Σελίδα Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Εξυπηρέτηση Πολιτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ.Χ. - ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Δ.Χ.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ.Χ. - ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Δ.Χ. Εκτύπωση E-mail

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

α. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

β. Κρατικές πινακίδες του οχήματος.

γ. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος

δ. Τέλος υπέρ δημοσίου, για την αντικατάσταση των πινακίδων 30 € για πρώτη φορά, 60 € για κάθε επόμενη

ε. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., της τελευταίας πενταετίας

στ. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ

Προτού να γίνει η απογραφή και η χορήγηση των νέων πινακίδων, θα πρέπει προηγουμένως να ελεγχθεί το νόμιμο δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ως δημόσιας χρήσης, σύμφωνα με την Β-24177/667/24-12-99 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών. Θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους για την ανεύρεση των αρχικών φακέλων του δικαιώματος του ΔΧ αυτοκινήτου και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται η απογραφή και η χορήγηση των νέων πινακίδων. Προς διευκόλυνση θα ήταν σκόπιμο ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει τους αριθμούς των αντικατασταθέντων αυτοκινήτων του κατά το παρελθόν.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης της εργασίας ανέρχεται σε 10 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.