Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
title Filter     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 ΣΟΧ 01 2011 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
2 ΣΟΧ 01 2011 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
3 ΣΟΧ 01 2011 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
4 Έγγραφο Αλιευμάτων & Πιστοποιητικό Επανεξαγωγής τόνου
5 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 1.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ» 2007 – 2013
6 Μεταβίβαση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
7 Μεταβίβαση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
8 Αντικατάσταση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών
9 Αντικατάσταση μηχανής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
10 Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας – μετανηολόγησης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
11 Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας – μετονομασίας – μετεγγραφής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
12 Χορήγηση Βεβαίωσης για έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου
13 Προσθήκη αλιευτικών εργαλείων.
14 Τροποποίηση καταλόγου καθορισμένων λιμένων στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ)1967/2006
15 Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας – μετονομασίας – μετεγγραφής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
16 Οριστική εγκατάλειψη αμπελώνων (πριμοδότηση εκρίζωση)
17 Αντικατάσταση μηχανής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
18 Έγκριση αντικατάστασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και μηχανής
19 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελ. έτ. 2010-2011 για την εφαρμογή των διατ.της εισφ. δακοκτονίας
20 Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας – μετονομασίας – μετεγγραφής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.