Αρχική Σελίδα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποφάσεις Ν.Σ. Έγκριση υποβολής στο ΕΣΠΑ του έργου: «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων».

Αποφάσεις Ν.Σ.

File: Έγκριση υποβολής στο ΕΣΠΑ του έργου: «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων».

doc.png
Μέγεθος Αρχείου:
119 KB
Version
1.0

Αρ.αποφ.80/2010

Ακολούθως ο πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και εκτός Η.Δ. το  θέμα  με Τίτλο: Έγκριση υποβολής στο ΕΣΠΑ του έργου: «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων».

Στη συνέχεια το Σώμα αφού άκουσε τον   Πρόεδρο αυτού και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος και έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.       Το   αριθμ. 6089/06-08-10 έγγραφο του Δήμου Συμπολιτείας
  2. 2.      Το αριθμ. 399/27-08-10 έγγραφο του Αντινομάρχη Υγείας – Πρόνοιας .

 .                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων» σε ιδιόκτητο ακίνητο του Δήμου Συμπολιτείας .
  2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Νομάρχη για την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 Γ. ΚΟΤΤΑΣ                                                           Γ. ΦΕΣΣΙΑΝ