Αρχική Σελίδα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποφάσεις Ν.Σ. «Τροποποίηση τίτλου και οικονομικών στοιχείων έργου των ΚΑΠ.»

Αποφάσεις Ν.Σ.

File: «Τροποποίηση τίτλου και οικονομικών στοιχείων έργου των ΚΑΠ.»

doc.png
Μέγεθος Αρχείου:
118 KB
Version
1.0

Αρ.αποφ.81/2010

Ακολούθως ο πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και εκτός Η.Δ. το  θέμα  με Τίτλο: «Τροποποίηση τίτλου και οικονομικών στοιχείων έργου των ΚΑΠ.»

Στη συνέχεια το Σώμα αφού άκουσε τον   Πρόεδρο αυτού και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος και έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.       Το   αριθμ. Σ635/31-08-10 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού.

 

 .                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την Τροποποίηση τίτλου και οικονομικών στοιχείων έργου των ΚΑΠ που έχουν ως ακολούθως:

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 Γ. ΚΟΤΤΑΣ                                                           Γ. ΦΕΣΣΙΑΝ