Αρχική Σελίδα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποφάσεις Ν.Σ. «Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αναδιάταξη των υφισταμένων δικτύων 150KV στις περιοχές Δ. Πατρέων- Ρίου- Μεσσάτιδος».

Αποφάσεις Ν.Σ.

File: «Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αναδιάταξη των υφισταμένων δικτύων 150KV στις περιοχές Δ. Πατρέων- Ρίου- Μεσσάτιδος».

doc.png
Μέγεθος Αρχείου:
121 KB
Version
1.0

Αρ.αποφ.83/2010

Ακολούθως ο πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση   το 4ο   θέμα της Η.Δ.  με Τίτλο: «Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αναδιάταξη των υφισταμένων δικτύων 150KV στις περιοχές Δ. Πατρέων- Ρίου- Μεσσάτιδος.»

 

Στη συνέχεια το Σώμα αφού άκουσε τον   Πρόεδρο αυτού και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος και έχοντας υπόψη:

 

 1. 1.      Το αρίθμ. 127656/05-07-10 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΚΑ/Ε.Υ.ΠΕ.
 2. 2.      Τα από 30-06-10και 02-07-10 πρακτικό της ΝΕΠ
 3. 3.      Το αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ6/20835/818/25-06-10 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού – Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων
 4. 4.      Το αριθμ. 10323/10-08-10 έγγραφο του Δήμου Ρίου.
 5. 5.      Το αριθμ. 1276/27-08-10 έγγραφο του Αντινομάρχη Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής

 

.                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

                 (με ψήφους υπέρ 24, κατά 0, λευκό 1, αποχή 1)

Απορρίπτει την Μ.Π.Ε. του έργου: Αναδιάταξη των υφισταμένων δικτύων 150KV στις περιοχές Δ. Πατρέων- Ρίου- Μεσσάτιδος για τους παρακάτω λόγους:

 •   Διέρχεται σε ελάχιστη απόσταση από τον οικισμό Χάραδρο (Βελβίτσι), Μπάλα, Άνω και Κάτω Καστριτσίου, Μαγούλας καθώς και από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα και την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Συχαινών.
 • Διέρχεται σε ελάχιστη απόσταση από εμποροβιοτεχνικές μονάδες παρά τον χείμαρρο Χάραδρο και σε μη οριοθετημένη παραποτάμια περιοχή του χειμάρρου αυτού με κίνδυνο μόλυνσης πόσιμων υδάτων υφιστάμενων γεωτρήσεων.
 • Διέρχεται μέσα από την προστατευόμενη περιοχή του αισθητικού δάσους Χαράδρου- Σελέμνου καθώς και σε μικρότερη απόσταση από την περιοχή NATURA  2000 του Παναχαϊκού Όρους.
 • Διέρχεται από αναδασωτέες περιοχές.
 • Επεμβαίνει εντός του Αρχαιολογικού χώρου της Βούντενης.
 • Οι παράγοντες περιβάλλον και κοινωνία δεν τηρούνται στο εν λόγω τμήμα της Γ.Μ. και δεν προβλέπεται υπογειοποίηση στους πυκνοκατοικημένους οικισμούς Ρωμανού, Ελεκίστρα, Περιβόλα, Εγλυκάδα.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  Γ. ΚΟΤΤΑΣ                                                           Γ. ΦΕΣΣΙΑΝ